Co powinna zawierać umowa najmu mieszkania? – najistotniejsze kwestie

Co powinna zawierać umowa najmu mieszkania? – najistotniejsze kwestie

Dobrze spisana umowa najmu mieszkania odpowiednio zabezpiecza interesy wynajmującego i najemcy mieszkania. Dlatego warto zwrócić uwagę na jej najważniejsze elementy, ale także na te punkty, które często są przeoczane przez obie strony. Poza informacjami na temat umowy najmu mieszkania w tym artykule przedstawimy również różnice pomiędzy umową najmu zwykłego a umową najmu okazjonalnego. Zapraszamy do lektury.

Umowa najmu mieszkania – podstawowe informacje zawarte w umowie

Umowa najmu mieszkania to dokument o charakterze cywilnoprawnym, który reguluje Kodeks Cywilny. Każda ze stron powinna otrzymać po jednym egzemplarzu takiej umowy, na której powinny znaleźć się przede wszystkim takie informacje, jak:

 • miejsce i data zawarcia umowy pomiędzy stronami,
 • dane obu stron (wynajmującego i najemcy), czyli imię, nazwisko, adres, NIP/PESEL oraz seria i numer dowodu osobistego,
 • w miarę dokładny opisu mieszkania, czyli m.in. dokładny adres, jego powierzchnia, ale także opis stanu drzwi i okien, ścian, sufitów, armatury oraz stanu baterii, ewentualnie urządzeń AGD i RTV, a także opis kondycji mebli i wszystkich innych elementów oddanych w opiekę najemcy (wynajmujący przed podpisaniem umowy może zrobić dokumentację zdjęciową mieszkania),
 • czas trwania wynajmu,
 • wysokość czynszu oraz informacje o wszystkich innych opłatach, takich jak zużycie energii czy wywóz odpadów,
 • warunki, na jakich umowa najmu może zostać wypowiedziana,
 • inne informacje dotyczące praw i obowiązków obu stron (np. możliwość przebudowy),
 • podpisy wynajmującego i najemcy.

Umowa najmu mieszkania – informacje dodatkowe zawarte w umowie

W zależności od warunków wynajmu do umowy można dołączyć punkty dotyczące:

 • wysokości kaucji i zasady jej ewentualnego zwrotu,
 • informacje o wykazie liczników wraz z datą ich spisania,
 • informacji o terminach przekazywania rachunków i ewentualnych dowodów zapłaty.

W umowie najmu mieszkania mogą znaleźć się również informacje związane np. z korzystania z garażu, ogrodu, piwnicy lub innych pomieszczeń i miejsc należących do wynajmującego.

W celu zabezpieczenia umowy warto sporządzić ją u notariusza

Umowa najmu okazjonalnego a umowa najmu zwykłego – różnice

Umowa najmu okazjonalnego musi zostać zgłoszona do Urzędu Skarbowego. Powinien zostać odprowadzany od niej podatek. Tylko wtedy wynajmujący może ubiegać się o swoje prawa w spornych sytuacja np. w przypadku eksmisji. Umowa okazjonalna dotyczy wynajmu tylko mieszkań prywatnych, a okres zawarcia jej nie może przekraczać 10 lat.

Umowa zwykła najmu mieszkania może być podpisana na czas określony lub nieokreślony. Powinna zostać zawarta na piśmie, inaczej zostaje z góry uznana za umowę najmu na czas nieokreślony. Ten rodzaj wynajmu ogranicza możliwości wyrzucenia najemcy z mieszkania czy podniesienia opłaty za mieszkanie. Dlatego też uznawany jest powszechnie za niedogodną dla wynajmującego w przeciwieństwie do umowy najmu okazjonalnego.

Kiedy zgłosić wynajem mieszkania w Urzędzie Skarbowym?

Jeśli zdecydowaliśmy się wynająć mieszkania w formie najmu okazjonalnego, powinniśmy zgłosić ten fakt w Urzędzie Skarbowym, do którego należymy. Czas, w którym powinniśmy zgłosić wynajem mieszkania to 14 dni od początku wynajmu.

Należy pamiętać, że każdy wynajem mieszkania jest opodatkowany. Niepłacenie podatków naraża wynajmującego na kary. Istnieją dwie formy opodatkowania najmu: ryczałt oraz zasady ogóle, czyli według tzw. skali podatkowej.  

Podziel się:

Ogólna ocena artykułu

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję