Materiał Partnera

Co wpływa na wysokość podatku od nieruchomości?

Co wpływa na wysokość podatku od nieruchomości?

Posiadanie nieruchomości wiąże się dla jej właściciela z koniecznością wypełniania różnych obowiązków – w tym podatkowych. Posiadacze gruntów, budynków lub ich części, a także budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej muszą płacić podatek od nieruchomości. Różni się on jednak nieco od innych zobowiązań podatkowych, ponieważ jest podatkiem lokalnym, który przekazuje się gminie, w której znajduje się nieruchomość.

 

Co trzeba wiedzieć o podatku od nieruchomości?

 

Podatek od nieruchomości jest wpłacany na konto gminy, w której jest położona konkretna nieruchomość. Choć się nim objęte grunty, to nie dotyczy on użytków rolnych oraz lasów, które są obłożone osobnymi podatkami. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba fizyczna lub prawna weszła w posiadanie nieruchomości. Wyjątkiem jest tu wznoszenie budynku, ponieważ w takiej sytuacji obowiązek rozliczania podatku od nieruchomości pojawia się z początkiem roku następującego po ukończeniu budowy albo rozpoczęciu użytkowania. Wymaga to jednak poinformowania organu podatkowego, jakim jest gmina, o takiej zmianie w terminie 14 dni od jej wystąpienia. Podatek musi opłacać właściciel nieruchomości, w przypadku osób fizycznych posiadających nieruchomość na współwłasność obowiązek ten spoczywa solidarnie na wszystkich współposiadaczach.

 

Jak ustala się stawki podatku od nieruchomości?

 

Podatek od nieruchomości ustala się według stawek, które określa uchwała rady gminy podejmowana każdego roku. Radni nie mają jednak pełnej swobody w kształtowaniu stawek, ponieważ ich maksymalny kwotowy poziom jest podany w Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Rada ma możliwość ustalania różnych poziomów podatku w zależności od rodzaju nieruchomości i sposobu jej wykorzystania, lecz przepisy określają pułapy osobno dla nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz nieruchomości mieszkalnych, a także innych kategorii gruntów i budynków. Wysokość podatku od nieruchomości może więc być inna na terenie różnych gmin w zależności od stanowiska, jakie w tej sprawie zajmują członkowie rady. Podatek, który trzeba zapłacić, jest uzależniony od powierzchni posiadanego gruntu oraz od powierzchni użytkowanego budynku. Pomoc w zakresie spraw związanych z naliczaniem i płaceniem podatku od nieruchomości można uzyskać u doradcy podatkowego np. Biura doradcy podatkowego Grzegorza Pawelca z Krakowa. Będzie to też nieocenione wsparcie w sporach dotyczących np. wysokości czy uiszczenia podatku.

Podziel się:

Ogólna ocena artykułu

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję