Materiał Partnera

Czy notariusz może wykonywać czynności poza kancelarią?

Czy notariusz może wykonywać czynności poza kancelarią?

Czynności notarialne w większości przypadków wykonywane są w siedzibie kancelarii. Jednak trzeba mieć też świadomość, że obowiązująca aktualnie Ustawa prawo o notariacie przewiduje pewne wyjątki od tej reguły. W tym przypadku muszą jednak zajść pewne szczególne przesłanki uprawniające pracownika kancelarii do sporządzania aktów w innym miejscu. Warto dowiedzieć się więcej na temat czynności wykonywanych przez notariuszy oraz ich lokalizacji.

Zakres obowiązków notariusza

Status zawodu zaufania publicznego zobowiązuje notariusza do szczególnej dbałości o wysoką jakość oraz rzetelność świadczonych na rzecz klientów prywatnych i instytucjonalnych usług. W zakresie kompetencji przedstawiciela wspomnianej profesji mieszczą się różne czynności notarialne. Można do nich zaliczyć m.in. sporządzanie umów kupna i sprzedaży nieruchomości, a także opracowywanie treści testamentów oraz przygotowywanie intercyz i umów darowizny. Notariusz poświadcza swym podpisem ważność rozmaitych dokumentów urzędowych, jest też uprawniony do przeprowadzania postępowania spadkowego. Od pracownika profesjonalnej kancelarii notarialnej oczekuje się działania wyłącznie na korzyść swoich klientów. Dlatego też nie może on pod żadnym pozorem np. w sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dana osoba nie zdaje sobie sprawy z wszystkich konsekwencji podjętych przez siebie kroków.

Czynności notarialne poza kancelarią – czy to możliwe?

Co do zasady, notariusz powinien dokonywać wszystkich czynności notarialnych w siedzibie swojej kancelarii. Wynika to przede wszystkim z konieczności zachowania poufności danych. Jednakże w pewnych sytuacjach zachodzi możliwość odstąpienia od tej zasady, jeśli przemawiają za tym szczególne okoliczności oraz charakter danej czynności. W prawie nie zostało dokładnie zdefiniowane, co należy rozumieć pod pojęciem "szczególnych okoliczności", zwykle jednak wskazuje się tutaj na przykład zły stan zdrowia klienta, który uniemożliwia mu samodzielne dotarcie do siedziby kancelarii. Pracownicy takich firm, jak Kancelaria Notarialna Dorota Szuman-Krzych, mogą też dokonać swoich obowiązków np. w siedzibie spółki czy też na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej.

Co istotne, ocena tego, czy w danym momencie zachodzi możliwość dokonania czynności notarialnej poza kancelarią nie należy do notariusza. Nie może on też w żadnym wypadku jej nadużywać. W takich okolicznościach mógłby bowiem narazić się na poważne konsekwencje natury prawnej oraz - co jeszcze ważniejsze - utratę zaufania swoich klientów.

Podziel się:

Ogólna ocena artykułu

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję