Materiał Partnera

Czy sąd może nie orzec o rozwodzie?

Czy sąd może nie orzec o rozwodzie?

Rozwód, czyli rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego, jest orzekany przez sąd. Odbywa się to na żądanie jednego lub obojga małżonków. W zależności od sprawy rozpatruje się rozwód z orzekaniem o winie lub bez rozstrzygania. Wiele osób zadaje sobie jednak pytanie, czy wniosek może zostać odrzucony. Czy jest tak, że sąd może nie przyznać rozwodu? A jeśli tak, to jakie są ku temu przesłanki?

Przeszkody do uzyskania rozstrzygnięcia rozwodowego

Sąd może nie orzec o rozwodzie, jeśli wypełniła się jedna z trzech negatywnych przesłanek.

  1. Dobro małoletnich dzieci.
  2. Niezgodność z zasadami współżycia społecznego.
  3. Gdy rozwodu żąda wyłącznie małżonek winny rozstania.

Te trzy powody stanowią istotną przeszkodę w zakończeniu małżeństwa. Natomiast z wyjątkiem tego pierwszego, wciąż można się od nich z czasem odwoływać.

Dobro małoletnich dzieci

Za małoletnie uznaje się dzieci poniżej 18. roku życia, zarówno biologiczne, jak i przysposobione. Jeśli sąd w toku sprawy uzna, że ich dobro ucierpi w wyniku rozwodu, to pozew będzie oddalony.

Podczas orzekania sąd musi zastanowić się przede wszystkim nad tym, czy w efekcie rozpadu związku małżeńskiego dzieci nie ucierpią w sposób emocjonalny. Nie dotyczy to zatem sfery materialnej, bo za ekonomiczny dobrostan małoletnich odpowiada instytucja alimentów, które pomaga uzyskać na przykład Kancelaria Adwokacka Aleksandra Trzaska-Paszek i Adam Paszek  z Jaworzna.

W toku sprawy badane są także okoliczności związane z ewentualnym osłabieniem więzi między dziećmi a rodzicami. Rozpatrywane jest także to, czy metoda wykonywania władzy rodzicielskiej nie przyniesie dziecku szkody.

Niezgodność z zasadami współżycia społecznego

Niezgodność z zasadami współżycia społecznego to bardzo ogólny termin, który zależy od interpretacji danego organu sprawiedliwości.

Prawo rodzinne zakłada, że jeśli współmałżonek w czasie trwania małżeństwa został kaleką, to wówczas małżonek w pełni sił nie może żądać rozwodu. W takim przypadku sąd niemal zawsze oddali wniosek.

Dotyczy to również sytuacji, gdy między małżonkami jest duża różnica wieku i jedna ze stron po prostu się starzeje i nie jest dłużej w stanie wykonywać niektórych obowiązków.

Gdy rozwodu żąda wyłącznie małżonek winny rozstania

Wina małżonka dotyczy głównie zaniedbania wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy oraz pogwałcenia zasady wierności. Jeśli taka osoba, mimo swojej winy, domaga się rozwodu, to sąd może go nie przyznać. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy niewinna strona wyraża zgodę na taki stan rzeczy.

Podziel się:

Ogólna ocena artykułu

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję