Materiał Partnera

Czym jest zachowek?

Czym jest zachowek?

Dziedziczenie spadku jest naturalnym procesem dla najbliższej rodziny zmarłego, która została uwzględniona w testamencie. Istnieją jednak sytuacje, w których dzieci lub małżonek nie są ujęci w tym ważnym dokumencie. Wówczas zgodnie z ustawą nie mogą otrzymać swojej części spadkowej. Polskie prawo dopuszcza jednak możliwość ubiegania się o zachowek. Wyjaśniamy, czym jest oraz komu dokładnie przysługuje.

Co to jest zachowek i komu przysługuje?

Zachowek to świadczenie pieniężne wypłacane wówczas, gdy nie zostało się ujętym w rozliczeniu majątku spadkowego. Taką sytuacją jest:

  • nieuwzględnienie przez osobę zmarłą bliskich osób w testamencie (na przykład wówczas, gdy zmarły zapisał cały majątek tylko jednej osobie),
  • nieotrzymanie przez rodzinę całości spadku (zachowek pełni wówczas funkcję uzupełnienia różnicy).

O zachowek mogą ubiegać się te osoby, którym ustawowo przysługiwałaby darowizna, a jedynie przez brak uprawnienia do spadku nie mogą roszczyć o prawo do jego otrzymania.

O prawie do ubiegania się o zachowek wypowiada się prawnik z Kancelarii Notarialnej Prawobrzeże: W większości przypadków kwestie spadkowe nie stanowią problemu, ponieważ osoby zmarłe zwykle nie pomijają swoich najbliższych w testamencie i zabezpieczają ich przyszłość. Są jednak sytuacje, w których rodzina musi samodzielnie ubiegać się o darowiznę. Wówczas niezbędne jest skorzystanie z fachowej pomocy kancelarii notarialnej.  

Komu przysługuje zachowek?

Osoby, które mogą ubiegać się o otrzymanie zachowku należą do najbliższej rodziny. Są nimi:

  • potomkowie z linii prostej, czyli dzieci, wnuki, prawnuki oraz kolejne pokolenia. W świetle prawa nie ma znaczenia, czy są adoptowane lub pochodzą ze związku pozamałżeńskiego. Należy pamiętać, że pierwszeństwo przysługuje najbliższym zstępnym, przy czym – jeśli nie żyją, zachowek przechodzi na osoby dalszego pokrewieństwa.
  • małżonek lub małżonka, jednak tylko wtedy, gdy spadkodawca pozostał w ważnym małżeństwie do śmierci. W sytuacji zakończonego lub trwającego rozwodu lub formalnej separacji zachowek nie przysługuje.
  • rodzice zmarłego – mogą ubiegać się o zachowek tylko wtedy, gdy zmarły nie miał dzieci.

Rola notariusza w ubieganiu się o zachowek

W przypadku ubiegania się o zachowek niezbędna jest pomoc kancelarii notarialnej, a dokładniej notariusza, który dba o przygotowanie umowy zapłaty, jako prawomocnego dokumentu.

Notariusz weryfikuje, czy osoba ubiegająca się o zachowek ma do niego prawo. Następnie określa wysokość świadczenia, które wynosi 1/2 majątku, który przypadałby w standardowym postępowaniu spadkowym. Jeśli dana osoba jest niezdolna do pracy lub nie ukończyła 18 lat wówczas zachowek stanowi 2/3 majątku. W piśmie uwzględnia się również osobę, która jest zobowiązana do zapłaty. Aby uniknąć rozpraw sądowych korzystne dla obu stron jest zawarcie ugody o zachowek, jako aktu notarialnego.

Podziel się:

Ogólna ocena artykułu

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję