Materiał Partnera

Czym zajmuje się tłumacz przysięgły i kiedy skorzystać z jego usług?

Czym zajmuje się tłumacz przysięgły i kiedy skorzystać z jego usług?

Nie wszystkie treści, może przełożyć zwykły tłumacz, nawet posiadający biegłą znajomość danego języka. Jeżeli jest to dokument posiadający moc prawną, tłumaczenie powinno zostać uwierzytelnione, zatem należy udać się do tłumacza przysięgłego. Kim jest tłumacz przysięgły, czym się zajmuje i kiedy zwrócić się do niego po przekład dokumentów? Odpowiedzi na te pytania poniżej.

Tłumacz przysięgły – osoba zaufania publicznego

Oznacza to, że tłumacz przysięgły, w przeciwieństwie do zwykłego, ponosi pełną odpowiedzialność prawną za wykonane tłumaczenia. Każdy dokument przekładany przez tłumacza przysięgłego, poza przełożeniem treści z języka źródłowego na docelowy, zawiera opis wszystkich elementów niebędących tekstem. Następnie opieczętowuje on wszystkie strony dokumentu, tym samym uwierzytelniając tłumaczenie i nadając mu moc prawną. Wydawana przez Ministerstwo Sprawiedliwości pieczęć jest potwierdzeniem kwalifikacji tłumacza. Po jej otrzymaniu tłumacz przysięgły staje się urzędnikiem państwowym.

Czym zajmuje się tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły zajmuje się sporządzaniem tłumaczeń lub odpisów pism z języka obcego na polski oraz sprawdzaniem i poświadczaniem przekładów sporządzonych przez inne osoby. W określonych przypadkach, tłumacz przysięgły dokonuje również tłumaczenia ustnego. Z jego usług mogą skorzystać zarówno osoby prywatne, jak i firmy czy organy państwowe. Tłumacz przysięgły wykonuje przede wszystkim translację tekstów oficjalnych i specjalistycznych, czego nie może zrobić zwykły tłumacz. Ponadto zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy faktów i okoliczności, z którymi zapoznał się w związku z przekładem.

Kiedy należy skorzystać z pomocy tłumacza przysięgłego?

W przypadku każdego dokumentu, który musisz przedłożyć w urzędzie, u notariusza, u prawnika czy w banku, a więc takiego, który posiada moc prawną, będziesz potrzebować pomocy specjalisty od tłumaczeń przysięgłych. Jak jednak znaleźć dobrego tłumacza przysięgłego? Najważniejszymi kryteriami przy wyborze są wieloletnia praktyka zawodowa i szeroki zakres zrealizowanych zleceń. 

Oprócz tego, jak zauważa nasz rozmówca, tłumacz języka czeskiego z Biura Tłumaczeń Grażyny Boczkowskiej w Warszawie: „Dobry tłumacz powinien też bacznie obserwować tendencje rozwojowe języka, w tym nowe słownictwo, ponieważ ten nieustannie podlega zmianom”

Zatem tłumacz przysięgły powinien być nie tylko doświadczony i wiarygodny, ale też stale doskonalić swoją znajomość języka. Natomiast, jeśli zlecenie nie jest pilne, nie warto kierować się szybkim czasem realizacji tłumaczenia – bowiem każdy przekład wymaga należytej staranności, a tym samym jest czasochłonny. 

Dokumenty wymagające uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego:

  • oficjalne – m.in. akty notarialne, akty stanu cywilnego, wyroki sądów, odwołania, postanowienia, testamenty, świadectwa, zaświadczenia, dyplomy, certyfikaty, pełnomocnictwa.
  • specjalistyczne – m.in. umowy, dokumenty bankowe i firmowe, dokumentacja medyczna, polisy ubezpieczeniowe, dokumentacja samochodowa.

W przypadku tłumaczenia ustnego, które musi być uwierzytelnione, również powinno się zwrócić po pomoc do tłumacza przysięgłego. Wymagane jest ono, gdy strony nie porozumiewają się tym samym językiem, np. w kontakcie z instytucjami publicznymi takimi, jak sąd czy prokuratura, podczas spisywania aktów notarialnych, umów lub w trakcie negocjacji.

Tłumacz przysięgły może także przeprowadzić weryfikację translacji. Wówczas kompleksowo analizuje przedłożony tekst, sprawdzając jego zgodność z oryginałem, zasadność użytej terminologii oraz poprawia wszelkie możliwe błędy merytoryczne, językowe, gramatyczne czy literówki. Może również edytować treść tak, aby maksymalnie dopasować ją do grupy docelowej. Tak sprawdzony przez tłumacza przysięgłego tekst gwarantuje całkowitą pewność co do jego poprawności.

Podziel się:

Ogólna ocena artykułu

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję