Materiał Partnera

Jak przygotować firmę do restrukturyzacji?

Jak przygotować firmę do restrukturyzacji?

Przeprowadzenie restrukturyzacji to szansa na odbudowanie statusu firmy zagrożonej upadłością. Sam proces polega na przeprowadzeniu zmian w aktywach, pasywach i organizacji firmy. Ma to na celu zawarcie układu z wierzycielami oraz finalnie — uniknięcie niewypłacalności. Aby poprawnie przeprowadzić takie działania, należy podjąć odpowiednie kroki.

Jakie są rodzaje restrukturyzacji firmy?

Proces restrukturyzacji  firmy przebiega na podstawie jednego z czterech modeli:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu
  • przyspieszone postępowanie układowe
  • postępowanie układowe
  • postępowanie sanacyjne

Decyzja na temat rodzaju zastosowanego modelu odnośnie konkretnej firmy zależna jest od jej indywidualnej sytuacji w określonym momencie. Można jednak wyróżnić zasadnicze elementy powtarzające się w przebiegu każdego postępowania. Chodzi tu między innymi o zestawienie wierzytelności objętych układem czy złożenie propozycji układowych.

Restrukturyzacja firmy — o czym warto pamiętać?

Procedura restrukturyzacyjna może zostać rozpoczęta w sytuacji wystąpienia ryzyka niewypłacalności danego przedsiębiorstwa. Niewypłacalność jest stanem, w którym dłużnik nie jest w stanie regulować na bieżąco swoich zobowiązań. Konieczne jest również sporządzenie solidnego planu restrukturyzacyjnego dla dłużnika. Przygotowanie tego typu dokumentu wymaga od autora szerokiej znajomości kwestii z dziedziny prawa i ekonomii. Dlatego też w tej sytuacji zaleca się skorzystanie z usług osób wyspecjalizowanych w przeprowadzaniu takich procedur, np. z Kancelarii prawa restrukturyzacyjnego Wardyn.

Wybrany doradca, czyli osoba fizyczna czy spółka handlowa musi mieć stosowną licencję. Uczestniczy w procesie jako nadzorca lub zarządca — zależnie od typu postępowania. Spoczywa na nim obowiązek aktywnego nadzoru i kontroli nad działaniami dłużnika, doradztwa w zarządzaniu oraz uczestnictwa w negocjacjach wewnątrzzakładowych i z wierzycielami.

Składając wniosek o otwarcie postępowania, należy pamiętać o kilku ważnych aspektach. Dokument ten powinien spełniać wymogi formalne i zawierać przewidziane dla określonego rodzaju postępowania załączniki. Mowa tu np. o wstępnym planie restrukturyzacyjnym.

Podziel się:

Ogólna ocena artykułu

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję