Materiał Partnera

Jak sporządzić pozew o podwyższenie alimentów?

Jak sporządzić pozew o podwyższenie alimentów?

Istnieje kilka sytuacji, w których strona otrzymującą świadczenie w postaci alimentów może ubiegać się o ich podwyższenie. Są to przede wszystkim utrata pracy, nagłe pogorszenie sytuacji finansowej czy wzrost kosztów utrzymania. O podwyższenie kwoty świadczenia można starać się zarówno w przypadku, kiedy wypłaca je fundusz alimentacyjny, jak i osoba, od której zostało zasądzone. Jak właściwie sporządzić pozew o podwyższenie alimentów?

Kiedy można wystąpić z pozwem o podwyższenie alimentów?

Ustalona przez sąd wysokość alimentów nie jest ostateczna. W niektórych przypadkach można wystąpić o podwyższenie kwoty świadczenia. Alimenty wypłacane na dziecko lub dzieci mogą zostać zwiększone, gdy:

 • zwiększyły się potrzeby dziecka, na przykład edukacyjne,
 • sytuacja finansowa osoby zobligowanej do wypłacania świadczenia znacznie się poprawiła,
 • dziecko lub osoba sprawująca nad nim opiekę choruje,
 • wystąpiły inne nieprzewidziane sytuacje.

Możliwe jest zarówno podwyższenie, jak i zmniejszenie alimentów. Wszystko zależy od wyżej wymienionych czynników. Pozew o podwyższenie lub zmniejszenie świadczenia mogą zatem złożyć obydwie strony. Wszelkie zmiany wynikają z ich statusu ekonomicznego. Sytuacja otrzymującego, jak i wypłacającego alimenty może ulec pogorszeniu lub polepszeniu. Każdy powód ubiegania się o zmianę decyzji sądu musi być odpowiednio udokumentowany.

Sporządzanie pozwu o podwyższenie alimentów

Pozew o podwyższenie alimentów składa się w wydziale rodzinnym i nieletnich sądu rejonowego. W jego sporządzeniu pomaga Kancelaria Adwokacka Kozimor. Pozew powinien zawierać przede wszystkim następujące informacje:

 • oznaczenie sądu i wydziału, do którego jest wnoszony,
 • oznaczenie stron,
 • informację o tym, że jest to pozew o podwyższenie alimentów,
 • wartość przedmiotu sporu,
 • uzasadnienie i dowody,
 • listę załączników,
 • podpis.

Z pozwem może wystąpić rodzic lub prawny opiekun w przypadku dziecka niepełnoletniego. Jeśli osiągnęło ono już pełnoletniość, ale nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, może złożyć pozew o podwyższenie alimentów we własnym imieniu. Oczywiście pozwany może uchylić się od płacenia świadczenia, jeśli udowodni, że dziecko pomimo dobrego stanu zdrowia i możliwości nie podejmuje pracy w celu utrzymania się.

Według polskiego prawa nie ma maksymalnej wysokości alimentów. Kwota świadczenia zależy możliwości finansowych wypłacającego oraz potrzeb otrzymującego. W prawie nie ma też zapisów odnoszących się do czasu, jaki powinien dzielić daty składania pozwów. Okres pomiędzy kolejnymi sprawami alimentacyjnymi nie jest zatem odgórnie ustalony. Liczy się przede wszystkim zmiana statusu ekonomicznego jednej i drugiej strony.

Podziel się:

Ogólna ocena artykułu

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję