Materiał Partnera

Jak uzyskać zezwolenie na pracę i pobyt czasowy w Polsce, będąc cudzoziemcem spoza Unii?

Jak uzyskać zezwolenie na pracę i pobyt czasowy w Polsce, będąc cudzoziemcem spoza Unii?

W Polsce przebywa obecnie ponad 457 tysięcy obcokrajowców, którzy posiadają ważne zezwolenie na pobyt tymczasowy. Największy odsetek tej liczby stanowią kolejno Ukraińcy, Białorusini, Niemcy i Rosjanie. Zezwolenie na pobyt tymczasowy wydawane jest maksymalnie na 3 lata. Czy obcokrajowcom spoza Unii Europejskiej łatwo jest je uzyskać? Na jakich warunkach osoby te mogą pracować w Polsce?

Kiedy obcokrajowcy spoza Unii Europejskiej mogą pracować w Polsce?

Osoby mieszkające w Polsce, które pochodzą z krajów nienależących do Unii Europejskiej także mogą podjąć legalnie pracę w naszym kraju. Muszą jednak spełniać ku temu pewne warunki. Pierwszym i najważniejszym dokumentem jest jednolite zezwolenie na pobyt tymczasowy i pracę. Ponadto osoby spoza UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii powinny:

  • posiadać tak zwany tytuł pobytowy – są to między innymi wiza Schengen lub wiza krajowa z kodem "06",
  • posiadać zezwolenie na pracę w naszym kraju,
  • zaświadczenie o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków,
  • zezwolenie na pracę sezonową.

Obcokrajowcy nie mogą natomiast podejmować pracy na podstawie wizy z kodem "01" i "20". Są to osoby przyjeżdżające w całej turystycznych i korzystające z czasowej ochrony. Każdy pracodawca, który chce zatrudnić cudzoziemca, powinien sprawdzić czy jego dokumenty są ważne.

Jak zdobyć zezwolenie na pobyt tymczasowy i pracę?

Pobyt i praca cudzoziemca na terenie RP muszą być legalne. Obcokrajowcy spoza Unii Europejskiej najczęściej korzystają z jednolitego zezwolenia. Warunki jego przyznania zostały określone w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. (t.j. z dnia 22 listopada 2019 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 35) o cudzoziemcach. Zezwolenie mogą uzyskać przede wszystkim osoby, które planują przebywać na terytorium Polski i wykonywać pracę dłużej niż 3 miesiące. Cudzoziemiec musi też mieć potwierdzenie, że posiada ubezpieczenie zdrowotne. Wniosek o zezwolenie na pobyt tymczasowy i pracę należy złożyć do wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego pobytu.

Co dalej?

Kiedy cudzoziemiec uzyska już zezwolenie, może zacząć poszukiwania pracy. Wiele osób chętnie korzysta z pomocy pośredników. Agencja zatrudnienia Loors zajmie się wyszukiwaniem najkorzystniejszych ofert pracy oraz pośrednictwem na linii pracownik-pracodawca. Pomoc tego typu firm jest często nieoceniona dla obcokrajowców. Bariera językowa, odmienna kultura, konkurencja na rynku pracy – wszystkie te czynniki mogą wpływać na trudności z poszukiwaniem stabilnego i godnego zatrudnienia.

Podziel się:

Ogólna ocena artykułu

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję