Materiał Partnera

Jak wygląda sprawa alimentacyjna w sądzie?

Jak wygląda sprawa alimentacyjna w sądzie?

Każdy rodzic musi partycypować w kosztach utrzymania swojego dziecka. Sytuacja ta jest jasna i oczywista, gdy prawni opiekunowie osoby małoletniej żyją razem, wspólnie ją wychowują i tworzą jedno gospodarstwo domowe. Sprawa komplikuje się jednak wtedy, kiedy rodzice decydują się na rozwód lub rozstają się. Wtedy konieczne okazuje się ustalenie wymiaru alimentów, które będą płacone na dziecko przez jednego z opiekunów.

Od czego zacząć ubieganie się o alimenty na dziecko?

Sprawy alimentacyjne wydają się trudne i zawiłe. Jednak trzeba pamiętać, że tylko wyrok sądu daje pewność płacenia przez jednego z rodziców środków pieniężnych na utrzymanie dziecka oraz egzekwowanie tej należności w przypadku uchylania się od tego obowiązku. Warto więc kwestie finansowe ustalić formalnie.

Alimenty na dziecko przysługują niezależnie od tego, czy rodzice dziecka żyli w konkubinacie, byli małżeństwem, czy nigdy nie stanowili pary. Opiekun prawny zawsze musi troszczyć się o dobrobyt małoletniego.

Sprawę taką zaczyna zawsze napisanie pozwu. Następnie pozew ten musi zostać złożony w sądzie rejonowym właściwym dla zamieszkania dziecka lub osoby pozwanej. Warto także wiedzieć, że dziecko może samo wystąpić o alimenty, jeżeli ukończyło 18 rok życia.

Pierwszym krokiem do zasądzenia alimentów jest umiejętne napisanie pozwu. Mimo że można to zrobić samodzielnie, warto to zadanie zlecić specjalizującemu się w tego typu sprawach prawnikowi. Może on także doradzić, co zrobić, aby zapadł wyrok satysfakcjonujący dla jego klienta. Oprócz tego w jego kompetencjach leży reprezentowanie przed sądem oraz innymi instytucjami” – mówi specjalista z Kancelarii Adwokackiej Agaty Morawskiej.

Napisanie pozwu i sprawa w sądzie

Sprawę w sądzie rozpoczyna złożenie pozwu. Dlatego jego treść musi spełniać wszystkie wymagania pod względem formalnym.

Należy dokładnie wskazać dane stron postępowania, a więc powoda i pozwanego. Trzeba także opisać przedmiot roszczenia. Jest to kwota, którą co miesiąc ma płacić pozwany będący jednym z rodziców dziecka. Musi także być tam wskazany dzień rozpoczęcia wypłaty alimentów na podopiecznego.

Nie można zapomnieć również o uzasadnieniu roszczeń. W związku z tym warto udowodnić koszty, jakie wiążą się z utrzymaniem dziecka.

Do pozwu dołącza się też stosowne dokumenty. Należy do nich akt urodzenia, a także zaświadczenie o zarobkach.

Na pierwszej rozprawie sąd zawsze nakłania do zawarcia ugody między stronami. Jeżeli jednak do tego nie dojdzie, przeprowadzane jest postępowanie dowodowe. Postępowanie takie kończy się wydaniem wyroku i ustaleniem wymiaru należnych alimentów.

 

Podziel się:

Ogólna ocena artykułu

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję