Materiał Partnera

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Coraz więcej osób fizycznych wpada w spiralę zadłużenia, która nie zawsze spowodowana jest nietrafionymi decyzjami inwestycyjnymi oraz rażącym niedbalstwem. Często o pojawianiu się długów, których nie jesteśmy i nigdy nie będziemy w stanie spłacić, decydują sytuacje losowe, przypadek lub tragedia rodzinna. Mnożące się zaległości z powodu stale narastających odsetek to znak, że trzeba pomyśleć o złożeniu wniosku o upadłość konsumencką.

Co to jest upadłość konsumencka i kto może ją ogłosić?

Upadłość konsumencka jest sposobom na zredukowanie lub umorzenie długów ciążących na osobach fizycznych i nie dotyczy ona osób prowadzących działalność gospodarczą. Dzięki prawu upadłościowemu możliwe jest złożenie wniosku o upadłość konsumencką przez osoby, które z różnych i niezawinionych powodów stały się niewypłacalne względem swoich wierzycieli.

Upadłość konsumencką orzeka Sąd Upadłościowy właściwy dla miejsca zamieszkania osoby zadłużonej, do którego dłużnik powinien złożyć odpowiednio wypełniony wniosek o wszczęcie postępowania mającego na celu ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Takie postępowanie trwa dość długi czas, ale jest często jedynym sposobom na oddłużenie osoby, na której ciążą niemożliwe do spłacenia zobowiązania finansowe – wyjaśnia ekspert z Kancelarii Radców  Prawnych ADVERSUS ze Szczecina.

Przesłanką do ogłoszenia przez sąd upadłości konsumenckiej są sytuacje nadzwyczajne, które niestety mogą przydarzyć się każdemu w najmniej oczekiwanym momencie np. poważna i długotrwała choroba lub fatalny wypadek, którego pośrednim skutkiem jest utrata pracy i brak możliwości regulowania swoich zobowiązań finansowych.

W jaki sposób można złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką musi zostać starannie wypełniony zgodnie ze stanem faktycznym majątku osoby zadłużonej wraz ze wskazaniem aktualnego oraz zupełnego stanu majątkowego dłużnika; musi on zawierać także, m.in.:

  • szacunkową wycenę wszystkich składników majątku osoby zadłużonej,
  • dokładny spis wierzycieli,
  • pełną listę zabezpieczeń majątku,
  • okoliczności, które stały się przesłanką do złożenia wniosku o upadłość konsumencką oraz ich wiarygodne uprawdopodobnienie.

Wniosek o upadłość konsumencką można złożyć zarówno osobiście w biurze podawczym właściwego dla dłużnika sądu, jak i wysyłając go pocztą na adres sądu. Zdecydowanie lepszym wyborem jest jednak osobista wizyta w gmachu sądu, o ile np. stan zdrowia nie jest ku temu przeszkodą. Aby wniosek został przyjęty i sąd mógł zając się jego rozpatrzeniem, konieczne jest dokonanie opłaty sądowej w wysokości 30 zł. W sytuacji, gdy dłużnika będzie reprezentował radca prawny, konieczne jest uiszczenie dodatkowej opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Podziel się:

Ogólna ocena artykułu

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję