Materiał Partnera

Jakie są najczęstsze przyczyny sporów spadkowych?

Jakie są najczęstsze przyczyny sporów spadkowych?

Po śmierci bliskiej osoby oprócz trudności natury psychicznej mogą pojawić się także problemy o charakterze praktycznym, jak np. dokończenie niezałatwionych przez zmarłego spraw, czy też zdecydowanie, co stanie się z pozostawionym przez niego spadkiem. W sytuacji, gdy zmarła osoba nie pozostawiła po sobie żadnego testamentu, mogą pojawić się wątpliwości co do tego, co należy zrobić ze zgromadzonym majątkiem. Brak dokumentu może spowodować wiele dodatkowych trudności, a także stać się przyczyną sporu spadkowego. W jakiej jeszcze sytuacji może dojść do konfliktu związanego ze spadkiem?

Niegodność dziedziczenia

Może zdarzyć się, że osoba, której według testamentu przysługuje spadek, nie może go otrzymać. Osoba niegodna dziedziczenia to taka, która złamała prawo w procesie sporządzania testamentu, np. fałszując podpis bądź ukrywając dokument. Innym przypadkiem niegodności dziedziczenia jest dopuszczenie się ciężkiego przestępstwa przez spadkobiercę względem spadkodawcy lub zmuszenie go groźbą do sporządzenia bądź odwołania testamentu. Jeżeli to właśnie niegodność dziedziczenia jest przyczyną sporu spadkowego, sytuacja będzie musiała zostać rozstrzygnięta w sądzie. Odsunięcie od dziedziczenia jest jednak bardziej ograniczone niż w przypadku wydziedziczenia przez spadkodawcę. W takim przypadku nie ma możliwości, aby uznać za niegodną do dziedziczenia osobę, która postępowała wbrew woli spadkodawcy.

Podważenie testamentu

Według prawnika z kancelarii adwokackiej adwokat Olgi Zubrzyckiej – Staniczek: Pomimo pozostawienia testamentu przez zmarłego, mogą pojawić się okoliczności rodzące wątpliwości co do prawidłowości sporządzenia dokumentu. Treść testamentu może także budzić rozczarowanie wśród osób zainteresowanych prawami do majątku, w efekcie czego dojdzie do sporu spadkowego.

Testament mogą podważyć wszystkie osoby, których dotyczy wynik postępowania spadkowego. Jednakże, aby podważenie było możliwe, konieczne jest udowodnienie jego nieważności. Dokument będzie nieważny jeśli okaże się, że osoba, która go sporządzała, nie była świadoma swojego działania lub treści dokumentu. Podważyć można również testament sporządzony pod wpływem przymusu czy gróźb.

Jak rozwiązuje się spory spadkowe?

Spory spadkowe mogą zostać rozwiązane polubownie lub w trakcie postępowania sądowego. W takiej sytuacji ustala się status wszystkich dóbr, które wchodzą w skład majątku spadkowego. Określa się zatem, kto jest właścicielem danej działki, domu czy mieszkania, ponieważ od tej kwestii zależy wiele istotnych spraw, takich jak np. płacenie podatków. Ze względu na delikatny charakter sporów, do których dochodzi między spadkobiercami, w wielu przypadkach konieczne jest uzyskanie porady prawnej w sprawie spadkowej. Specjalista udzieli rzetelnej ekspertyzy prawnej co do sprawy spadkowej, a także pomoże oszacować udział spadkobierców w dziedziczonym majątku.

Spory spadkowe mogą pojawić się w wyniku niezadowolenia z treści testamentu lub podważenia jego autentyczności. W przypadku ustalenia niegodności dziedziczenia może dojść do odsunięcia danego spadkobiercy od majątku. Zarówno niegodność dziedziczenia, jak i podważenie testamentu są możliwe, jeśli zostaną odpowiednio udowodnione.

Podziel się:

Ogólna ocena artykułu

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję