Materiał Partnera

Jakie wymogi formalne musi spełniać akt notarialny?

Jakie wymogi formalne musi spełniać akt notarialny?

Akt notarialny jest dokumentem urzędowym, który musi spełniać określone wymogi formalne, określone w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Za ich dopełnienie odpowiada notariusz, warto jednak wiedzieć, co jest niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego, aby był on uznany za ważny. Przyjrzyjmy się bliżej, co dokładnie powinien zawierać ten dokument.

Co powinien zawierać akt notarialny?

Każdy akt notarialny powinien mieć formę pisemną, zawierać dzień, miesiąc oraz rok sporządzenia aktu. Umieszcza się w nim informacje na temat miejsca sporządzenia dokumentu oraz dane notariusza: imię, nazwisko i siedzibę kancelarii. Do aktu wpisuje się dane wszystkich osób fizycznych, prawnych, innych podmiotów lub ich pełnomocników, a jeśli przy sporządzaniu aktu notarialnego obecne są inne osoby, również ich dane. W przypadku obcokrajowców umieszcza się informacje dotyczące obywatelstwa. Niezbędne jest umieszczenie stwierdzenia, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany. Dokument podpisują osoby, które biorą udział w akcie, osoby obecne podczas jego sporządzania oraz notariusz.

Na żądanie stron w akcie notarialnym oprócz dokładnej daty umieszcza się godzinę i minutę sporządzenia oraz podpisania aktu, oświadczenia stron z powołaniem się w razie potrzeby na okazane dokumenty, a także stwierdzenie istotnych okoliczności, które zaszły przy spisywaniu aktu. W akcie notarialnym mogą się znaleźć inne, istotne z punktu widzenia prawa informacje oraz zapisy wynikające z woli stron.

Pozostałe wymogi formalne, które musi spełniać akt notarialny

Co ważne, akt notarialny musi zostać spisany świadomie i bez przymusu. Do obowiązków notariusza należy również potwierdzenie tożsamości osób, ich umocowania oraz potwierdzenie prawa do dysponowania określonym majątkiem. Jeśli notariusz ma wątpliwości co do zdolności stron do dokonania danej czynności, odstąpi od podpisania aktu. W każdej kancelarii notarialnej (np. w Kancelarii Notarialnej Sylwii Środoń-Fugas w Rzeszowie), otrzymamy także wyczerpujące informacje dotyczące przeprowadzanych czynności oraz dokumentów, które będą niezbędne do spisania aktu.

Każda ze stron aktu notarialnego (jeśli został on sporządzony w dwóch lub więcej arkuszach), musi zostać ponumerowana i zaparafowana, a całość połączona. W przypadku pojawienia się pomyłki, błędne informacje przekreśla się w taki sposób, aby w dalszym ciągu możliwe było ich odczytanie. Na końcu aktu musi się znaleźć ich omówienie – w przeciwnym razie zostaną uznane za niedokonane.

Podziel się:

Ogólna ocena artykułu

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję