Jakimi sprawami zajmują się sądy rejonowe w Polsce?

Jakimi sprawami zajmują się sądy rejonowe w Polsce?

Sąd rejonowy należy do sądów powszechnych i zajmuje się rozpoznawaniem spraw związanych z powszechnymi instytucjami, a więc wszystkimi oprócz tych zastrzeżonych dla wyższych instancji. Od decyzji sądu rejonowego można się odwołać do okręgowego. Wyróżnia się wydziały: cywilny, karny, rodzinny i nieletnich, ksiąg wieczystych oraz zespół kuratorskiej służby sądowej. Zastanawiasz się, jakie są jego zadania? Sprawdzamy!

Sprawy Sądu Rejonowego

Sąd rejonowy rozpoznaje sprawy związane z prawem cywilnym. Dotyczy to:

 • opróżnienia obiektu mieszkalnego i użytkowego,
 • zapłaty,
 • wydania nieruchomości,
 • odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych,
 • roszczeń w sprawie wykonania usług, gwarancji czy rękojmi.

Wydział Karny rozpoznaje natomiast sprawy z zakresu prawa karnego, o wykroczenia, określone przez prawo karne skarbowe czy środki odwoławcze od orzeczeń. Również obejmuje wnioski prokuratora w związku z tymczasowym aresztowaniem. Wydział Rodzinny i Nieletnich zajmuje się za to sprawami z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Wydział Pracy natomiast wypełnia zadania z dziedziny spraw:

 • roszczeń ze stosunku pracy,
 • ustalenia istnienia stosunku pracy,
 • roszczeń pochodzących z innych stosunków prawnych,
 • odszkodowań, które są dochodzone od zakładu pracy.

Zadania Wydziału Pracy i Wydziału Gospodarczego

Sąd rejonowy w Rzeszowie lub innym mieście składa się z Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Wydziału Gospodarczego. Rozpoznaje zatem sprawy z zakresu prawa pracy. Stanowią one sprawy o roszczenia ze stosunku pracy czy nim związanych, jeśli wartość rzeczy sporu nie jest większa niż 75 tysięcy złotych. Ustala także istnienie stosunku pracy. Również roszczenia z innych stosunków prawnych czy odszkodowania w zakresie wypadków przy pracy czy chorób zawodowych. Rozpatruje poza tym sprawy:

 • zasiłek – chorobowy, wyrównawczy, macierzyński, opiekuńczy, porodowy, rodzinny czy pogrzebowy,
 • świadczenia rehabilitacyjne,
 • odszkodowanie w zakresie pracy w gospodarstwie rolnym, w drodze do pracy lub z pracy, jak również wypadku czy choroby zawodowej,
 • świadczenia z tytułu alimentacyjnego,
 • ustalenie stopnia niepełnosprawności.

Z kolei Wydział Gospodarczy sądu rejonowego dla m.st. Warszawy lub innego zajmuje się sprawami ze stosunków cywilnych pomiędzy przedsiębiorcami. Dotyczy to działalności gospodarczej i przedmiotu sporu, który nie może być większy niż 75 tysięcy. Roszczenia najczęściej obejmują:

 • umowy sprzedaży,
 • łączone z gwarancją czy rękojmią – obejmują wszystkie typy umów,
 • związane z umowami o usługi,
 • powiązane z umowami dostawy – w tym sporami przedumownymi,
 • obejmujące roboty budowlane i inwestycje oraz prace projektowe,
 • z umowy o spedycję czy transport.

Sądy i trybunały w Polsce jeśli chodzi o Wydział Gospodarczy prowadzą działania związane ze sporami w związku ze szkodami czy brakami ilościowymi w przesyłce. Zajmują się nieodpowiednim zastosowaniem pojazdów czy roszczeniami z umowy agencyjnej. Do zadań zaliczają się również spory związane z ubezpieczeniami majątkowymi, podziałem majątku spółki czy wyłączeniem wspólnika w spółce z o.o.

Pozostałe zadania sądów rejonowych

W przypadku Wydziału Ksiąg Wieczystych sąd zajmuje się rozpoznawaniem wniosków o wpis czy wykreślenie jego w księdze wieczystej, jej prowadzenie czy założenie dla nieruchomości. Z kolei Oddział Administracyjny ma zadanie zajmowanie się sprawami:

 • organizacyjnymi i etatowymi,
 • ławników,
 • usprawnień organizacji czy techniki pracy sekretariatów,
 • socjalno-bytowymi.

Zajmuje się także zbiorczą sprawozdawczością statystyczną o ruchu spraw, orzeczeń czy przestępczości, jak również sprawozdawczością kadrowo-etatową sądu rejonowego. Ponadto prowadzi sekretariat prezesa sądu czy biuro podawcze czy dowodów rzeczowych. Nadzoruje archiwum zakładowe i zbiór biblioteczny. Dodatkowo do jego zdań należą sprawy bezpieczeństwa, higieny pracy czy zabezpieczenia przeciwpożarowego. Poza tym zajmuje się zapotrzebowaniem w sprzęt, materiały czy urządzenia wymagane przez sąd. Oprócz tego zajmuje się administracją terenu, budynku czy pomieszczeń, jak również kontroluje odpowiednie użytkowanie obiektu sądowego. Przygotowuje projekt budżetu czy jego wykonywanie. Przestrzega reguł gospodarki finansowej. Dotyczy to gospodarowania mieniem Skarbu Państwa czy dyscypliny finansów publicznych. Prowadzi także rachunkowość.

Podziel się:

Ogólna ocena artykułu

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję