Materiał Partnera

Kiedy następuje otwarcie spadku?

Kiedy następuje otwarcie spadku?

Prawo do spadku można nabyć na drodze dziedziczenia ustawowego lub też na podstawie sporządzonego przez osobę zmarłą testamentu. Sąd jednak ma obowiązek zbadać w obu tych przypadkach, kto jest spadkobiercą. Przez pojęcie otwarcia spadku rozumie się różnego rodzaju skutki, jakie następują wraz ze śmiercią osoby, która pozostawiła po sobie majątek. Kiedy następuje otwarcie spadku? Dowiedz się więcej.

Czym jest otwarcie spadku?

Otwarcie spadku to jeden z najważniejszych terminów stosowanych w prawie spadkowym. Rozumie się przez nie chwilę śmierci spadkodawcy. Określona jest ona w akcie zgonu, który zostaje sporządzony na podstawie protokołu ze zgłoszenia zgonu.

W polskim prawie nie może nastąpić otwarcie spadku po osobie żyjącej. Występuje ono jedynie w chwili śmierci spadkodawcy. Na tej podstawie ustalane są następnie aspekty, takie jak:

  • prawo właściwe dla spraw spadkowych,

  • skład spadku majątkowego,

  • krąg osób uprawnionych do zachowku,

  • osoby powołane do dziedziczenia,

  • bezskuteczność zapisu windykacyjnego.

Zgodnie z polskim orzecznictwem za moment otwarcia spadku przyjmuje się chwilę śmierci spadkodawcy, a nie jedynie datę zgonu. Z tego powodu jest ona określona w jak najdokładniejszy sposób – przez ustalenie godziny, a najlepiej jeszcze minuty śmierci.

Dlaczego otwarcie spadku jest ważnym terminem w prawie spadkowym?

Otwarcie spadku to bardzo ważny termin w prawie spadkowym ze względu na fakt, iż w tej chwili spadkobiercy otrzymują wszelkie zobowiązania zmarłego. Oznacza to, że są oni wówczas dysponentami majątku i mogą wykonywać wszelkie czynności wobec niego. Dodatkowo chwila otwarcia spadku oznacza początek biegu różnego rodzaju terminów, które muszą dotrzymać osoby po uzyskaniu majątku. Aby mieć pewność, że zachowa się wszystkie niezbędne terminy, można skorzystać z usług Kancelarii Prawnej Radcy Prawngo Beata Kotula. Wśród najważniejszych procedur wymienia się oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Dodatkowo w sytuacji, kiedy zmarły nie pozostawił testamentu, wówczas od dnia otwarcia spadku liczy się okres przedawnienia roszczenia o zapłatę zachowku. W tym dniu rozpoczynają bieg również terminy dotyczące wystąpienia z żądaniem uznania jednego ze spadkobierców za niegodnego dziedziczenia. Wynosi on maksymalnie 3 lata od otwarcia spadku. Z kolei, aby wyłączyć od dziedziczenia małżonka, co do którego spadkodawca wystąpił z pozwem o rozwód, należy w ciągu roku złożyć oświadczenia. W przypadku zakwestionowania ważności testamentu okres od otwarcia spadku wynosi 10 lat.

Podziel się:

Ogólna ocena artykułu

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję