Materiał Partnera

Kiedy niespłacony dług trafia do komornika?

Kiedy niespłacony dług trafia do komornika?

Problemy związane ze spłatą zobowiązań mogą zdarzyć się każdemu. Niezwykle ważne jest, aby dokładnie przeanalizować swój domowy budżet przed zaciągnięciem zobowiązania. W przeciwnym przypadku zbyt wiele obciążeń finansowych może doprowadzić do powiększenia długu, a brak jego spłaty sprawi, że zostanie przekazany do komornika. Sprawdź, w jakich sytuacjach powołuje się komornika do wyegzekwowania długu.


Kolejność postępowania w sytuacji braku spłaty zadłużenia


Każdą sprawę związaną z zadłużeniem, w pierwszej kolejności kieruje się do sądu. Zadaniem tego organu jest sprawdzenie konkretnego przypadku, a po wnikliwej analizie wydanie dokumentu stwierdzającego faktyczną wysokość zadłużenia oraz określającego termin zapłaty. Na tym etapie postępowania sprawdza się również czy z umowy pomiędzy osobą zaciągającą zobowiązanie a instytucją finansową, wynika:

  • obowiązek spłaty zadłużenia,
  • dokładna kwota,
  • sposób naliczenia odsetek oraz innych kosztów.


Niezwykle ważne jest, aby dłużnik brał czynny udział w postępowaniu sądowym. Podczas rozprawy może wnosić wnioski dotyczące braku odpowiednich zapisów w umowach, czy informacji, że dane zadłużenie zostało już w pewnej części spłacone. Po zakończonym procesie sądowym i wydaniu tytułu wykonawczego przez sąd dłużnik nie ma już takiej możliwości 

– podkreśla Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim.


Zakończenie rozprawy sądowej sprawia, że wierzyciel ma możliwość podjęcia decyzji o przekazaniu sprawy do komornika. Wówczas rozpoczyna się postępowanie egzekucyjne, które wymaga złożenia odpowiedniego wniosku. Powinny znaleźć się w nim najistotniejsze informacje. Są to między innymi dokładne dane dłużnika, kwota podlegająca procesowi egzekucji oraz sposób jej egzekwowania.


Kiedy komornik przystępuje do egzekwowania długu?


Kiedy sprawa zostanie skierowana przez wierzyciela do komornika, ten nie ma obowiązku ponownego badania zasadniczości długu. Podstawą do podjęcia postępowania jest wyrok sądu. Specjalista, przystępując do egzekwowania zadłużenia, ma prawo do zajęcia zarówno ruchomości, jak i nieruchomości. Środki finansowe można pozyskać z aktualnego wynagrodzenia. Odbywa się to zwykle przez zajęcie kont bankowych dłużnika. W skrajnych sytuacjach komornik ma prawo zastosować środki przymusu w celu wyegzekwowania wyroku sądu, korzystając nawet z pomocy policji. Takie sytuacje wbrew pozorom zdarzają się bardzo często.


W chwili przystąpienia komornika do egzekucji długu informuje on stronę zainteresowaną o wszczętym wobec niego postępowaniu. Przedstawia mu również podstawowe informacje takie jak: na rzecz kogo dokonywane jest ściągnięcie zadłużenia oraz jakiej dokładnie kwoty dotyczy. Warto zauważyć, że w celu pozyskania środków komornik ma prawo do zajęcia, oraz spieniężenia dóbr, którymi może być wyposażenie domu lub w przypadku firmy — biura, czy nawet hali produkcyjnej.

Podziel się:

Ogólna ocena artykułu

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję