Materiał Partnera

Kiedy potrzebujesz pozwolenia wodnoprawnego?

Kiedy potrzebujesz pozwolenia wodnoprawnego?

Woda staje się coraz cenniejszym zasobem, który musi być odpowiednio chroniony. Swobodne korzystanie z wód podziemnych i powierzchniowych dotyczy użytku, który nie przekracza limitu wynoszącego 5 metrów sześciennych na dobę. Jeśli planowane zużycie ma być większe lub wiąże się z wykonywaniem określonych w Prawie wodnym czynności, w tym prowadzeniem inwestycji, niezbędne może się okazać uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego albo dokonanie zgłoszenia.

 

Do czego potrzebne jest pozwolenie wodnoprawne?

 

Korzystanie z wody jest dopuszczalne, jeżeli jego skala będzie niewielka. W przypadku, gdy ilość zużywanej i wprowadzanej do wód powierzchniowych albo gruntu wody okaże się większa konieczne stanie się wystąpienie o pozwolenie wodnoprawne. Obowiązek taki pojawi się także wówczas, gdy woda będzie przeznaczana na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Inwestycje a pozwolenie wodnoprawne

 

Pozwolenie wodnoprawne okaże się konieczne przy przygotowywaniu budowy, jeśli planowana inwestycja znajdzie się na terenach zagrożonych powodzią – dotyczy przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, a także nowych obiektów budowlanych, w tym także domów jednorodzinnych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Pozwolenie wodnoprawne trzeba uzyskać, gdy będą prowadzone usługi wodne, odwadnianie lub nawadnianie gruntów i upraw czy podejmowane działania skutkujące długotrwałym obniżeniem zwierciadła wód gruntowych. Bez pozwolenia nie obejdzie się też przy rekultywacji wód powierzchniowych lub podziemnych, używaniu substancji hamujących rozwój glonów, a także wykonaniu urządzeń wodnych. Pozwolenie jest niezbędne przy regulacji wód czy kształtowaniu nowych koryt cieków wodnych albo zmianie ukształtowania terenów przylegających do wód. Należy o nie wystąpić, gdy przy wodach zlokalizowana ma być infrastruktura przesyłowa.

 

Jakie urządzenia wymagają pozwolenia wodnoprawnego?

 

Pozwolenie wodnoprawne jest nieodzowne, gdy w grę wchodzi budowa obiektów do poboru wód powierzchniowych lub podziemnych. Należy je uzyskać przy wykonywaniu urządzeń piętrzących i regulacyjnych, a także niektórych stawów rybnych i rekreacyjnych. Będzie ono potrzebne przy budowie hydroelektrowni oraz wylotów urządzeń kanalizacyjnych. Pozwolenie jest wymagane także przy hodowli i odłowie ryb. Trzeba o nie wystąpić również przy budowie murów oporowych, nadbrzeży czy pomostów i przystani.

Pomoc przy występowaniu o pozwolenie wodnoprawne można uzyskać m.in. w firmie BioOperat z Wrocławia, która specjalizuje się w usługach związanych z Prawem wodnym oraz Prawem ochrony środowiska.

Podziel się:

Ogólna ocena artykułu

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję