Materiał Partnera

Na czym polega windykacja bezpośrednia?

Na czym polega windykacja bezpośrednia?

Przy prowadzeniu przedsiębiorstwa bardzo często dochodzi do sytuacji, w której kontrahent zalega z płatnościami za faktury. W tym przypadku trzeba zdecydować się na podjęcie czynności, które pozwolą wyegzekwować środki od dłużnika. Sposobem na szybkie odzyskanie długu może być windykacja bezpośrednia. Metoda ta polega na próbach polubownego rozwiązania sprawy poprzez udział windykatora terenowego. Wyjaśniamy, jak przebiega proces ściągania długów.

Początkowe etapy windykacji bezpośredniej

Windykacja bezpośrednia rozpoczyna się w momencie zlecenia windykatorowi wykonania usługi. Windykatorzy mają za zadanie podczas czynności terenowych zebrać informacje o dłużniku, które będą przydatne w dalszym etapie windykacji oraz podczas negocjacji. W przypadku dłużników, którzy prowadzą działalność gospodarczą, windykator wcześniej zapoznaje się z informacjami jakiego rodzaju jest to działalność, w jakiej branży działa dłużnik. Po zebraniu odpowiednich informacji windykator wykonuje czynności terenowe w miejscu prowadzenia działalności dłużnika. Celem tego przedsięwzięcia jest wywarcie wpływu na jego psychikę. Bezpośrednie spotkanie z windykatorem wywiera większe wrażenie, niż wezwania do zapłaty lub inne próby kontaktu, co w konsekwencji ma przekonać dłużnika do pójścia na ugodę i załatwienie sprawy polubownie. Efekt ten uzyskiwany jest najczęściej poprzez stosowanie siły perswazji oraz innych technik psychologicznych.  Na szybsze podjęcie decyzji może wpłynąć także niechęć utraty dobrego wizerunku w oczach świadków wizyty windykatora i obawa przed jego ponowną wizytą. W trakcie windykacji bezpośredniej windykator dokonuje oceny sytuacji finansowej dłużnika, co może być przydatne w dalszych etapach windykacji.

Windykacja bezpośrednia - konsekwencje dla dłużnika

Jak mówi windykator z  Biura Windykacji Bezpośredniej SENSOW dalszej kolejności windykacji bezpośredniej windykator jest zobowiązany do poinformowania dłużnika o możliwych konsekwencjach dalszego braku spłaty zaległych należności. Windykator może wskazać na ewentualne niedogodności przy dalszym prowadzeniu firmy oraz koszty sądowe i egzekucyjne, które będzie musiał ponieść dłużnik w przypadku braku zawarcia porozumienia i spłaty zobowiązania.

Jego zadaniem jest także poinformowanie o konsekwencjach egzekucji, którą będzie musiał przeprowadzić komornik sądowy. Dzięki tym informacjom dłużnik może szybciej podjąć właściwe decyzje i spłacić zaległe należności lub zgodzić się na podpisanie ugody o zobowiązaniu do spłaty długu w ratach.  Windykacja bezpośrednia pozwala więc zaoszczędzić czas i pieniądze, które trzeba byłoby poświęcić w trakcie długotrwałego sporu sądowego z dłużnikiem. Metoda ta pozwala również zapoznać się z dokładnymi przyczynami utraty płynności finansowej poprzez wizytę i rozmowę z dłużnikiem, dzięki czemu można też zaproponować dłużnikowi działania naprawcze. Dodatkowo windykator ma możliwość oceny, jakie są szanse na odzyskanie należności. Szanse te są zależne od sytuacji, w której znajduje się firma dłużnika. Są większe w przypadku, gdy przedsiębiorstwo przechodzi przez przejściowe problemy, np. gdy firma straciła głównego klienta i nie ma ograniczone możliwości sprzedaży świadczonych przez siebie usług.

Podziel się:

Ogólna ocena artykułu

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję