Materiał Partnera

Pozwolenia na emisję zanieczyszczeń do powietrza, a kwestie ochrony środowiska

Pozwolenia na emisję zanieczyszczeń do powietrza, a kwestie ochrony środowiska

Pozwolenie emisyjne jest jednym z wymogów dotyczących eksploatacji instalacji przemysłowych, które wytwarzają pyły i gazy emitowane do powietrza. Ochrona środowiska jest regulowana prawnie, co powoduje szereg obowiązków ciążących na przedsiębiorcach. Stosowanie się do wytycznych jest obligatoryjne nie tylko w myśl przepisów krajowych, ale także unijnych.

Kilka słów o pozwoleniu emisyjnym

Pozwolenie na emisję to dokument, który zawiera bardzo dokładną analizę wpływu planowanej inwestycji na środowisko naturalne. Jest to zaświadczenie wymagane przy eksploatacji urządzeń emitujących zanieczyszczenia do atmosfery. W praktyce pozwolenie jest obligatoryjne, gdy zakres prowadzonej działalności oddziałuje na otoczenie i wiąże się z korzystaniem z zasobów środowiskowych wykraczającym poza normy. Rodzajem pozwolenia emisyjnego jest pozwolenie zintegrowane, które dotyczy warunków emisji spalin oraz korzystania z wód, a także innych form wpływu na środowisko.

Aby uzyskać pozwolenie emisyjne, konieczne jest przedłożenie wniosku do odpowiedniego organu administracyjnego. W zależności od rodzaju inwestycji decydentem może być marszałek województwa, starosta lub prezydent miasta, a także regionalny dyrektor ochrony środowiska. W każdym przypadku konieczne jest załączenie operatu ochrony atmosfery. Sporządzeniem wymaganych dokumentów oraz przeprowadzaniem niezbędnych pomiarów zajmuje się Przedsiębiorstwo Usług Ochrony Środowiska ATTMA. W operacie znajdują się wszystkie informacje na temat instalacji oraz zastosowanych do jej budowy technologii, a także opis parametrów technicznych.

Operat ochrony atmosfery określa planowany czas działania źródeł emisji w skali roku i precyzuje miejsce, w którym będzie dochodzić do wprowadzania gazów i pyłów do powietrza. Oprócz tego w dokumencie znajduje się informacja o rodzajach zanieczyszczeń i ocena obecnej jakości powietrza. To wszystko ma służyć sformułowaniu szacowanej wielkości emisji oraz określeniu możliwych kierunków zanieczyszczeń w celu ustalenia wpływu inwestycji na otoczenie.

Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza a ochrona środowiska

Prowadzenie firmy zgodnie z założeniami ekologii i obowiązującymi przepisami pozwala uniknąć ryzyka płacenia wysokich kar. Coraz większa świadomość ekologiczna w tym przypadku jest kluczowa – przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że ich działania mają realny wpływ na środowisko naturalne. Jeśli zakres działalności wykracza poza standardowe ramy, to konieczne jest uzyskania odpowiednich licencji, czego doskonałym przykładem jest pozwolenie emisyjne.

Podziel się:

Ogólna ocena artykułu

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję