Materiał Partnera

Stwierdzenie nabycia spadku u notariusza. Na czym to polega?

Stwierdzenie nabycia spadku u notariusza. Na czym to polega?

Notarialne poświadczenie dziedziczenia to alternatywa dla dokumentu wystawianego do roku 2009 wyłącznie przez sąd. Spadkobiercy mogą dziś wybierać, jaki ma być tryb uzyskania dokumentu poświadczającego dziedziczenie. Po co tak właściwie jest akt poświadczenia dziedziczenia? Czemu warto potwierdzać nabycie spadku i jak cała procedura wygląda w praktyce? Wyjaśnia nasz ekspert prawny.

Po co stwierdzenie nabycia spadku?

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego domniemywa się, że osoba, która uzyskała takie orzeczenie, jest spadkobiercą. Uzyskanie postanowienia w przedmiocie nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia leży w interesie osoby dziedziczącej.

Dziedziczenie zachodzi zawsze na mocy prawa, niezależnie od tego, czy uzyskano stosowne orzeczenie. Tak więc stwierdzenie nabycia spadku będzie nie tyle obligatoryjne, co fakultatywne. 

O zasadności sporządzania aktu mówi specjalista z kancelarii notarialnej Artura Pędrackiego: „ Będzie on przydatny ze względów praktycznych. W ten sposób spadkobierca może wobec osób trzecich legitymować się dokumentem potwierdzającym jego następstwo prawne po spadkodawcy” .

W praktyce spadkodawca, który nie uzyskał wspomnianego dokumentu, nie może wykazać swoich praw do spadku po zmarłym. Może to utrudniać lub uniemożliwiać dochodzenie należności, na przykład od dłużników spadkodawcy.

Czy jest to obligatoryjne?

Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że możliwość dziedziczenia nie jest w żaden sposób uzależniona od faktu sporządzenia opisywanego dokumentu.

Nie uzyskując notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia lub postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, spadkobierca wciąż może liczyć na uzyskanie należnych mu dóbr po zmarłej osobie.

Jak można uzyskać dokument?

Zgodnie z polskim prawem, stwierdzenie nabycia spadku następuje albo na mocy postanowienia wydanego przez sąd po przeprowadzeniu rozprawy, albo przed notariuszem, którego zadaniem jest sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia.
W tym pierwszym przypadku sądem właściwym do wniesienia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku jest sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce ostatniego zamieszkania spadkodawcy.

Przeprowadzenie sprawy spadkowej to formalne potwierdzenie praw do majątku po zmarłej osobie, które co prawda nie jest obowiązkowe, ale warto się tym zająć możliwie jak najwcześniej. Chodzi o to, by sprawnie ustalić ostateczny krąg spadkobierców. Od 1 marca 2009 roku nie trzeba kierować sprawy na drogę sądową, a zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia można uzyskać u notariusza. Wówczas niezbędnym warunkiem będzie obecność wszystkich spadkobierców. Nie może być mowy między nimi o jakimkolwiek sporze co do sposobu i osób biorących udział w dziedziczeniu.

Niezależnie od obranego sposobu, skutki prawne dla spadkobiercy są jednakowe. Jedyną różnicą jest czas uzyskania dokumentu w obu tych trybach. Postępowanie sądowe z reguły trwa dłużej niż czynności przeprowadzane przez notariusza w kancelarii.

Podziel się:

Ogólna ocena artykułu

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję