Usługi bankowe i finansowe – z jakich dobrze jest skorzystać?

Usługi bankowe i finansowe  – z jakich dobrze jest skorzystać?

Nowoczesne instytucje bankowe świadczą usługi w rozmaitym zakresie. Dedykowane są zarówno klientom prywatnym, jak i firmom. Oprócz standardowej obsługi kasowej rozróżnia się szereg czynności np. bankowość elektroniczną. Korzystanie z takiej opcji zapewnia bezpieczeństwo transakcji. Warto poznać zakres świadczonych przez instytucje finansowe usług. 

Czym właściwie jest usługa bankowa?

Usługami bankowymi określa się czynności prowadzone przez banki oraz inne jednostki finansowe świadczone klientom prywatnym i podmiotom gospodarczym. Przeprowadzane są zwykle stacjonarnie, internetowo lub telefonicznie. Są przy tym pieniężne i odpłatne i wiążą się z zawarciem zgodnej z prawem umowy. Przy tym mogą być świadczone na terenie kraju oraz za granicą. Transakcją międzynarodową określa się czynność, podczas której używa się waluty obcej, bądź gdy klient jest cudzoziemcem. Warto wiedzieć, że aby skorzystać z danej usługi finansowej lub bankowej należy spełniać pewne wymogi. Wiąże się to w szczególności z możliwością otrzymania kredytu. 

Rodzaje usług bankowych

Działające na polskim rynku banki komercyjne dokonują różnego rodzaju czynności. W związku z tym wyodrębnia się następujące rodzaje usług bankowych: operacje oraz rachunki bankowe. Operacje bankowe dzielą się na:

  • Aktywne, czyli czynne. Obejmują: udzielanie kredytów, zarządzanie papierami wartościowymi i lokatami (udzielanymi również innym instytucjom) oraz inne odpłatności związane z np. rozliczaniem międzyokresowym (czynnym). Sprowadza się to często do oprocentowania i prowizji.
  • Pasywne, czyli bierne. Związane z otrzymywaniem dofinansowania na obsługę bankową. Składają się na nie: wkłady, lokaty oraz emisja bankowych papierów wartościowych i inne działania pozwalające na poszerzenie środków finansowych, jakimi dysponują banki.
  • Pośredniczące, czyli usługowe. Przeprowadza się je na zlecenie klientów. Obejmują m.in. ewidencję, rozliczanie pieniężne, prowadzenie rachunków bankowych, a także obrót walutami, doradztwo finansowe oraz pośredniczenie w wymianie papierami wartościowymi.
  • Inne. Usługi kredytowe, udzielanie pożyczek (gotówkowych, ratalnych oraz hipotecznych) czy wydawanie kart kredytowych.

Do usług bankowych ponadto zalicza się obsługa kasowa klientów. Umożliwia to dokonanie wpłat lub wypłat gotówki, założenie konta bankowego czy skorzystanie z doradztwa. W jego ramach klienci mogą otrzymać poradę w kwestii zaplanowania inwestycji np. produktów oszczędnościowych oraz pomoc w udzielaniu kredytów i pożyczek. W zakresie rachunków bankowych rozróżnia się bieżące, pomocnicze, oszczędnościowe oraz lokaty terminowe, w których obrębie świadczona jest pomoc. Skorzystać z nich mogą m.in. osoby fizyczne, szkolne instytucje czy zakłady pracy prowadzące kasy oszczędnościowe lub zapomogowo-pożyczkowe. Ponadto możliwe jest złożenie reklamacji do banku, jeśli nie jesteśmy zadowoleni z jakości udzielonej pomocy. Dokonuje się także podziału na nowoczesne i klasyczne usługi bankowe. Do nowoczesnych należą opcje dostępne online czy za pośrednictwem aplikacji. 

Pozostałe usługi bankowe

Do dodatkowych usług świadczonych przez banki zaliczają się m.in. opcja doładowania telefonu komórkowego, przekazy zagraniczne czy tzw. SMS banking (pozwala na dostęp za pomocą komórki). Oprócz tego warto skorzystać z opcji skrytki sejfowej. Dzięki temu możliwe jest bezpieczne przechowywanie przedmiotów oraz innych wartościowych dokumentów. Można je także udostępniać. Poza tym banki zajmują się udzielaniem poręczeń, obrotem wartościami dewizowymi, a także kierowaniem funduszami emerytalnymi i innymi czynnościami łączącymi się z przekazywaniem papierów wartościowych. Wybierając bank świadczący usługi finansowe, warto zwrócić uwagę nie tylko na zakres oferty, ale też lokalizację i opcję obsługi online. 

Podziel się:

Ogólna ocena artykułu

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję